maib_afaceri

Economie

ÎN 2018, PIAŢA DE CAPITAL A MOLDOVEI A ÎNREGISTRAT O CREŞTERE ESENŢIALĂ A VOLUMULUI TRANZACŢIILOR - PREŞEDINTELE CNPF

13 iulie, 2019
<mt_str50>

În 2018, piaţa de capital a Moldovei a înregistrat o creştere esenţială a volumului tranzacţiilor, fapt ce se datorează achiziţionării pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare emise preponderent de către bănci. Potrivit agenţiei INFOTAG, despre aceasta a comunicat preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), Valeriu Chiţan, care a prezentat Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi finanţe raportul de activitate al CNPF pentru anul 2018.

Potrivit lui, pentru creşterea ponderii pieţei de capital în redistribuirea eficientă a resurselor financiare disponibile către investiţii, au fost elaborate şi aprobate mai multe acte normative care stabilesc modul de emisiune şi circulaţie atât a obligaţiunilor corporative, cât şi a celor emise de autorităţile publice locale. De asemenea, au fost întreprinse şi alte măsuri pentru stimularea infuziilor de capital în sectorul real şi sporirea veniturilor investitorilor individuali.

Potrivit raportului, dimensiunea pieţei primare, evaluată din perspectiva volumului total al capitalului acţionar plasat în 2018, a crescut cu 25,56% comparativ cu 2017, înregistrând o valoare totală de 585,86 mil. lei. Astfel, în valoare absolută se relevă o creştere a volumului emisiunilor cu 122,96 mil. lei, inclusiv emisiunile plasate la înfiinţarea societăţilor pe acţiuni cu 64,77 mil. lei (de 4,4 ori), iar cele suplimentare - cu 58,19 mil. lei (13,11%).

Numărul total al plasamentelor înregistrate în perioada de raportare a fost de 35.

Pe piaţa secundară, cele mai semnificative creşteri au fost înregistrate pe segmentul pieţei reglementate şi în afara pieţei reglementate şi MTF, a căror cotă a atins nivelul de 98.99% din totalul tranzacţionat pe piaţa secundară.

"Pe parcursul anului pe piaţa reglementată au fost tranzacţionate titlurile de capital ale 32 de emitenţi. La sfârşitul lui 2018, pe piaţa reglementată erau admise spre tranzacţionare valorile mobiliare emise de 21 entităţi de interes public, preponderent bănci şi societăţi de asigurare. Valoarea totală a tranzacţiilor derulate pe piaţa reglementată în 2018 a crescut faţă de 2017 cu circa 95%, iar numărul tranzacţiilor s-a micşorat cu 4,33%. Sectorul bancar rămâne cel mai bine reprezentat în topul lichidităţii pieţei reglementate -98,05%. Ponderea în PIB a volumului tranzacţiilor a constituit 2,47%", se arată în raportul anual al CNPF. Preşedintele CNPF a evocat o serie de constrângeri în dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare.

"Piaţa primară de capital reprezintă un cerc închis deja de două decenii între emitent, Ministerul Finanţelor şi dealerii primari, în persoana băncilor comerciale. Este necesară o desconcentrare şi o diversificare a actualului mecanism şi crearea condiţiilor adecvate pentru atragerea pieţei bursiere în acest proces, prin admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată şi a valorilor mobiliare de stat", a spus Chiţan.

Preşedintele CNPF a susţinut imperativul "remedierii tratamentului fiscal inegal, existent între valorile mobiliare de stat cu regim preferenţial şi valorile mobiliare corporative, veniturile cărora sunt impozitate".

Commentarii [ 2 ] adaugă comentariu

  1. 2019.07.13 13:30 Elena
    Vsea beda v tom, cito Chitan oceni ostorojnii celovec, on hocet citobi vsem bilo horoso ot resenii comissii, no tac nicogda ne budet.
  2. 2019.07.13 13:33 Petrea
    Acum situatia este mult mai stabila si vizibila pentru regulator...

adaugă comentariu

  • nume
  • email
  • mesaj
Multumim!
Comentariul dvs. va fi publicat după aprobarea administratorului.