Economie

COMPANIA DANUBE LOGISTICS HOLDING BV A FĂCUT CLARIFICĂRI PRIVIND LITIGIILE SALE DIN MOLDOVA ŞI DIN STRĂINĂTATE

11 august, 2020
<mt_str50>

Compania Danube Logistics Holding BV a făcut clarificări cu privire la litigiile pe care le are în Moldova și în străinătate. În comunicatul de presă al companiei, al cărui text a fost primit de agenția INFOTAG, se spune că holdingul este obligat să prezinte clarificări în legătură cu articolele publicate recent de un şir de canale de ştiri, care conţin informaţii false şi induc în eroare cu privire la achiziţionarea de către Danube Logistics Holding BV a societăţii Danube Logistics SRL – operatorul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti.

„Prin hotărârile definitive emise de instanţele de judecată din Ţările de Jos, Anglia şi Republica Moldova, instanţele respective au stabilit că acţiunile nejustificate iniţiate de Bemol Retail SRL cu privire la achiziţionarea de către Danube Logistics Holding BV a operatorului portului în 2011 sunt lipsite de temei. La momentul de faţă, proprietarul cotei de 100% în capitalul social al Danube Logistics SRL este Danube Logistics Holding BV, al cărei proprietar este o altă societate olandeză. Participaţiunea deţinută de Danube Logistics Holding BV în cadrul operatorului Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti este obiectul unui acord de participaţiune şi partajare a beneficiilor economice, în baza căruia BERD este titularul dreptului asupra 65% din veniturile din vânzările părţilor sociale şi din dividendele distribuite de către Danube Logistics SRL", se subliniază în comunicatul de presă.

Compania constată că „începând din luna septembrie 2019, Bemol întreprinde încercări de a urmări în mod ilegal partea majoritară a părţilor sociale în cadrul Danube Logistics SRL, în baza unei pretenţii financiare înaintate împotriva unuia din beneficiarii finali ai societăţii şi, concomitent, în detrimentul societăţii Danube Logistics Holding BV şi al tuturor celorlaltor părţi care deţin interese economice legitime în cadrul societăţii".

„Danube Logistics Holding BV nu are datorii restante faţă de Bemol. Mai mult decât atât, Danube Logistics Holding BV nu a fost parte la procesele de judecată, în rezultatul cărora a fost admisă cererea societăţii Bemol împotriva unuia din beneficiarii finali ai Danube Logistics SRL, aceste procese fiind contestate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, se spune ăn comunicatul emis de Danube Logistics Holding BV.

Compania informează că din „ mai 2020, Curtea de Apel Chişinău a pronunţat o decizie prin care a confirmat în mod nejustificat legalitatea unei somaţii emise de un executor judecătoresc cu privire la blocarea plăţilor de la Danube Logistics SRL către Danube Logistics Holding BV în baza cererii depuse de Bemol".

„Danube Logistics Holding BV contestă această decizie controversată, prin care se încalcă nu doar legislaţia aplicabilă a Republicii Moldova, dar şi numeroase angajamente internaţionale ale Republicii Moldova. Societăţile nu poartă răspundere pentru datoriile niciunuia din asociaţii săi direcţi sau indirecţi – acesta este un principiu fundamental consfinţit în Codul Civil, care se aplică tuturor societăţilor care activează în Republica Moldova. Subminarea acestui principiu fundamental în baza unor pretenţii financiare care au fost admise în rezultatul unor procese civile în instanţele de judecată prejudiciază într-o măsură substanţială climatul investiţional din Republica Moldova”, a declarat compania.

adaugă comentariu

adaugă comentariu

  • nume
  • email
  • mesaj
Multumim!
Comentariul dvs. va fi publicat după aprobarea administratorului.