CREDITE AGRO

Finanţe

ÎN PARLAMENT A FOST ÎNREGISTRAT UN PROIECT DE LEGE PRIVIND COMPLETAREA LEGISLAŢIEI REFERITOR LA PROCEDURA DE ANULARE, EMITERE ŞI VÂNZARE A ACŢIUNILOR BĂNCILOR DIN CAUZA NETRANSPARENŢEI ACŢIONARILOR

14 noiembrie, 2017
<mt_str50>

În Parlamentul Moldovei a fost înregistrat un proiect de lege privind completarea legislaţiei referitor la procedura de anulare, emitere şi vânzare a participaţiilor deţinute cu nerespectarea cerinţelor privind calitatea acţionariatului în capitalul băncilor. Potrivit agenţiei INFOTAG, iniţiativa legislativă aparţine deputaţilor Andrian Candu şi Ştefan Creangă, care au înregistrat proiectul de lege pe 31 octombrie 2017.

Modificările şi completările la Legea cu privire la piaţa de capital şi la Legea instituţiilor financiare stipulează acţiunile pe care le pot întreprinde autorităţile de reglementare a pieţei şi emitenţii de acţiuni la desfăşurarea procedurii de anulare a acţiunilor, de emitere şi de vânzare. Amendamentele permit Agenţiei Proprietăţi Publice să cumpere acţiunile acţionarilor netransparenţi ai băncii, blocate de regulatori, cu dreptul de a le vinde ulterior.

În proiectul de lege se menţionează că acţiunile nou-emise şi înscrise în contul băncii, până la vânzarea acestora, sunt acţiuni fără drept de vot aflate în circulaţie, nu dau dreptul la primirea dividendelor şi a unei părţi din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia şi nu pot constitui aport la capitalul social al unei societăţi comerciale.

Potrivit proiectului de lege, acţionarii băncii nu au dreptul de preemţiune asupra acţiunilor nou-emise.

Proiectul stipulează că termenul de vânzare a acţiunilor nou-emise de către bancă nu va depăşi trei luni din data expunerii acestora spre vânzare, cu excepţia unor cazuri în parte, prevăzute de lege.

În document se menţionează că Banca Naţională (BNM) poate dispune prelungirea termenului de trei luni cu perioade a câte cel mult trei luni, de cel mult trei ori, în cazul în care prelungirea este necesară în vederea neadmiterii periclitării stabilităţii financiare sau există un interes public în a dispune prelungirea, sau atunci când a fost identificat, fără efectuarea unei evaluări prealabile de către BNM, un achizitor potenţial al acţiunilor expuse pentru vânzare, al cărui caracter potrivit şi adecvat al calităţii nu comportă suspiciuni întemeiate la momentul adoptării deciziei de prelungire.

Mijloacele băneşti obţinute în rezultatul vânzării acţiunilor nou-emise se vor transfera într-un cont bancar provizoriu deschis de către bancă în acest scop. Banca va consemna mijloacele băneşti obţinute în rezultatul vânzării acţiunilor nou-emise în conturile foştilor deţinători cu aplicarea principiului proporţionalităţii, după reţinerea sumelor aferente amenzilor aplicate foştilor deţinători, în cazul în care acestea au fost aplicate şi nu au fost plătite, şi a cheltuielilor aferente vânzării, inclusiv taxe, plăţi, comisioane. Dispoziţiile se aplică fără a prejudicia aplicabilitatea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Solicitaţi de corespondentul agenţiei INFOTAG, experţii susţin că proiectul de lehe al lui Andrian Candu şi Ştefan Creangă legitimează de fapt ceea ce au făcut BNM şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare cu blocarea acţiunilor Moldova Agroindbank (41,09%) până la momentul vânzării lor.

„Adoptarea acestui proiect de lege va simplifica procedura similară pentru Moldindconbank cu cele 63,89% din acţiunile sale, precum şi pentru alte bănci, în cazul în care autoritatea de reglementare va avea pretenţii sau întrebări faţă de acţionari”, a spus interlocutorul agenţiei.

În opinia experţilor, adoptarea rapidă a proiectului de lege în Parlament ar putea însemna că statul facilitează şi simplifică intrarea investitorilor în două bănci din sistemul bancar al ţării – Moldova Agroindbank şi Moldindconbank, în capitalul cărora ar putea apărea în viitorul apropiat investitori cu o bună reputaţie în finanţe internaţionale.

adaugă comentariu

adaugă comentariu

  • nume
  • email
  • mesaj
Multumim!
Comentariul dvs. va fi publicat după aprobarea administratorului.

Для просмотра содержимого этого блока Вам необходимо установить flash-player