maib_esspreso

Interviu

VOLODYMYR TULIN: BNM, GUVERNUL ȘI PARLAMENTUL LUCREAZĂ ÎN ECHIPĂ

06 august, 2018
<mt_str50>

Interviu acordat în exclusivitate agenției Infotag și revistei Profit de către Reprezentantul permanent al FMI în Moldova, Volodymyr Tulin, la 17 iulie. În interviu, Volodymyr Tulin susține că, în cooperarea cu FMI, autoritățile ”lucrează în echipă”. În timp ce interviul era pregătit pentru publicare, Parlamentul a votat, la 26 iulie, o reformă fiscală care nu a fost coordonată cu FMI.

Partea 1. Deși autoritățile sunt încrezătoare în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor legate de politici, totuși nu s-a ajuns încă la punctul în care putem considera că progresul obținut este ireversibil.

Infotag: Domnule Tulin, autoritățile moldovenești au ajuns la jumătate de cale în realizarea programului pe trei ani (noiembrie 2016 – noiembrie 2019), susținut de FMI. Ce ați putea spune despre rezultatele obținute până acum?

V.T.:
Autoritățile moldovenești promovează în continuare cu fermitate programul cuprinzător de reforme, elaborat cu scopul consolidării economice și eliminării vulnerabilităților cheie. În general, judecând după progresul atins până în prezent, condițiile programului se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, stabilitatea macroeconomică a fost asigurată și economia continuă să se consolideze. Acestea fiind spuse, programul prevede realizarea unui număr important de jaloane în a doua jumătate a termenului convenit. Prin urmare, este esențial de menținut angajamentul ferm de a promova politici bine gândite și buna guvernanță economică, pentru a consolida progresul realizat și a îmbunătăți perspectivele economice ale țării.

Infotag: Care din angajamentele asumate de Republica Moldova par destul de dificile, din punctul de vedere al autorităților?

V.T.:
Cred că autoritățile ar putea răspunde mai bine la această întrebare. Totuși, din perspectiva noastră, Republica Moldova, fiind în cadrul unui acord extins cu FMI, beneficiază de asistență în implementarea unor programe cuprinzătoare de reforme structurale, menite să elimine deficiențele instituționale sau economice profunde, pe lângă asistența în promovarea unor politici menite să restabilească și/sau să mențină stabilitatea macroeconomică. programul curent prevede reforme de durată, care pot fi realizate doar prin eforturi serioase și care sunt, în esența lor, dificile. Deci, aș spune că programul din principiu se bazează pe angajamente și obiective care nu pot fi nicicum ușoare.

Infotag: Autoritățile Republicii Moldova mereu par a fi încrezătoare în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor stipulate în programul convenit cu FMI. FMI împărtășește această încredere?

V.T.: Deși, așa cum am spus, s-au realizat multe și autoritățile sunt încrezătoare în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor legate de politici, totuși nu s-a ajuns încă la punctul în care putem considera că progresul obținut este ireversibil. În acest sens, angajamentele de ordin politic sunt vitale pentru implementarea cu succes a programului și mai departe. Este important ca autoritățile să promoveze în continuare politici prudente politicile prudente și să asigure avansarea reformelor pe parcursul duratei programului. De exemplu, este esențial ca în perioada preelectorală autoritățile să de abțină de la cheltuielile bugetare neprevăzute.

La moment, unele instituții sunt mai protejate de ingerința factorului politic decât în trecut, inclusiv ca urmare a reformelor realizate în cadrul programului curent. De exemplu, Banca Națională este acum mai bine apărată de interferențe politice sau oricare alte interferențe decât înainte, ceea ce contribuie la sporirea încrederii.

Infotag: Cum ați evalua politica bugetar-fiscală promovată la moment de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova?

V.T.:
Autoritățile s-au axat în mod clar pe obiectivul de îmbunătățire a performanței în materie de venituri. Reforma administrației fiscale inițiată în 2016 a contribuit la creșterea nivelului de conformare fiscală, fapt ce a dus la o creștere puternică a veniturilor bugetare din contul impozitului pe venit și al TVA în anul 2017, dar și pe parcursul anului curent. Și autoritățile vamale au înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor. Deși se întreprind măsuri la scară largă, o realizare care merită de menționat aparte este comasarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu inspectorate fiscale teritoriale într-o singură entitate - Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, mai sunt multe de făcut în ceea ce privește îmbunătățirea administrării fiscale. De exemplu, veniturile ar putea fi majorate în urma îmbunătățirilor legate de infrastructura sistemului informațional și procesele electronice. Promovarea unor politici fiscale mai eficiente, de exemplu pentru soluționarea problemei "salariilor în plic", ar conduce, de asemenea, la creșterea veniturilor. În ceea ce privește politica bugetară, motivele de îngrijorare țin totuși de cheltuieli. Trezește îngrijorare nevalorificarea pe deplin a alocărilor pentru investiții, adeseori din cauza incertitudinii sau întârzierilor la toate etapele de realizare a proiectelor investiționale, de la selectare până la implementare. Având în vedere că anul curent este un an preelectoral, este necesar de gestionat cu mare grijă fondul de salarizare și de evitat cheltuieli neprevăzute în buget.

Infotag: Ce credeți despre politica monetară promovată de Banca Națională a Moldovei? FMI are comentarii sau sugestii la acest capitol?

V.T.:
Din punctul nostru de vedere, politica monetară a BNM trebuie să rămână axată pe obiectivul ancorării inflației la nivelul țintit de 5 la sută. Chiar dacă se anticipează că inflația va scădea și mai mult în lunile următoare, politica monetară promovată la moment de BNM este axată, în mod adecvat, pe nivelul așteptat al inflației în 2019 și chiar și mai departe.
Printr-o serie de reduceri ale ratei dobânzii în perioada anilor 2016-2017, BNM a reacționat în mod corespunzător la reducerea presiunilor inflaționiste. Totodată, nu a fost ușor de a ajusta cu precizie politica monetară, dat fiind că sistemul financiar nu se recuperase pe deplin, fapt reflectat în eficiența redusă a mecanismelor de transmisie monetară. La moment, politica monetară promovată de BNM pare adecvată și BNM monitorizează îndeaproape perspectiva inflației. În cele din urmă, există încă posibilități de îmbunătățire a capacității operaționale ce ține de promovarea politicii monetare, consolidarea comunicării pe intern și pe extern și îmbunătățirea coordonării între diverse insituții.

Infotag: Moneda națională a Moldovei, leul, s-a apreciat cu aproximativ 14 la sută față de dolarul S.U.A. în 2017. Ce impact a avut acest fapt asupra economiei Republicii Moldova? Care ar fi recomandările FMI în această privință?

V.T.:
Pentru Moldova, ca pentru orice economie deschisă mică, regimul flexibil al cursului de schimb este coloana vertebrală a economiei, care asigură reziliența necesară pentru a face față șocurilor externe. În afară de aceasta, la sfârșitul lunii iunie curent, rezervele internaționale ale BNM au atins cel mai înalt nivel din istorie, un nivel mai mult decât adecvat din punct de vedere a măsurilor de precauție. Respectiv, noi recomandăm recurgerea în continuare la intervenții doar pentru atenuarea volatilității excesive a cursului de schimb, fără a opune rezistență fluctuațiilor cursului de schimb determinate de factori fundamentali, mai ales atunci când situația se ameliorează.

Acestea fiind spuse, în general, aprecierea reală a monedei naționale afectează negativ exportatorii. Însă în economiile mici deschise este imposibil de stimulat competitivitatea doar prin gestionarea cursului de schimb. Aș spune că o politică adecvată presupune continuarea implementării reformelor structurale menite să stimuleze productivitatea și să îmbunătățească competitivitatea pe plan extern, permițând în același timp o creștere treptată a salariilor în termeni reali.

Partea 2: Este nevoie de vigilenţă nu doar în bănci, ci şi în sectorul financiar nebancar.

INFOTAG: Cât de oportun este ca BNM să cumpere valută în situaţia în care lichiditatea băncilor depăşeşte 50 la sută, iar intervenţiile BNM duc la creşterea volumului de monedă naţională pe piaţă?

V.T.: Aveți dreptate, procurările de valută pe piață presupun injectarea de lichidități în lei. Totodată, în aceleași condiții, cumpărarea valutei străine în volume mai mici ar duce la o apreciere și mai mare a leului! Cu toate acestea, obiectivul primordial al BNM, conform mandatului legal, este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. O politică monetară adecvată presupune sterilizarea lichidității excesive prin operațiuni de absorbție a lichidităților, de exemplu prin vânzarea certificatelor BNM. Totodată, trebuie de ținut cont și de faptul că sterilizarea are costuri mari. Este imperativ pentru independența operațională a BNM ca ea să aibă un bilanț viabil.

Infotag: Unul dintre capitolele acordului cu FMI vizează necesitatea de a stabiliza sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova, a asigura o guvernare corporativă de calitate în bănci și a atrage investitori strategici în sectorul bancar. Cum apreciază Fondul activitatea de până acum a Guvernului și a BNM în acest sens?

V.T.:
Autoritățile au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește curățarea sectorului financiar, dar este necesar de continuat eforturile în acest sens și de manifestat în continuare vigilență. S-a pus accent pe sporirea transparenței acționarilor, identificarea acționarilor care corespund criteriilor de profesionalism și onorabilitate, dar și pe consolidarea cadrului care să permită eliminarea acționarilor care nu corespund cerințelor de profesionalism și onorabilitate. În afară de aceasta, BNM fortifică cadrul de reglementare și de supraveghere, finalizează diagnosticarea băncilor și consolidează sistemele de siguranță financiară.

Ceea ce ne-a impresionat este capacitatea BNM, Guvernului și Parlamentului de a lucra în echipă pentru onorarea angajamentelor asumate. În general, progresul atins este rezultatul unui efort de echipă și autoritățile merită aprecierea noastră în această privință.

Infotag: Care este opinia FMI cu privire la planul de acțiuni al BNM ce vizează vânzarea a 41,09 la sută din acțiunile Moldova-Agroindbank?

V.T.: Progresul atins în privința Moldova-Agroindbank este un exemplu excelent de lucru în echipă, ce a implicat toate autoritățile țării, nu doar BNM, deși, în calitatea sa de organ de supraveghere bancară, BNM a avut partea leului din efort în acest proces.

Adoptarea legilor necesare pentru facilitarea vânzării acțiunilor anulate ale băncilor de importanță sistemică le-a permis autorităților să inițieze negocieri privind achiziționarea acțiunilor așa-zise "problematice" ale Moldova-Agroindbank. Adoptarea legilor respective a fost o acțiune prealabilă, nerealizarea căreia ar fi periclitat finalizarea celei de-a doua evaluări a programului. Deci, ne bucurăm să vedem că eforturile depuse se materializează în rezultate concrete.

Infotag: Guvernul are vreun angajament față de FMI în ceea ce privește termenul limită pentru vânzarea a 63,89 la sută din acțiunile Moldindconbank?

V.T.:
Autoritățile intenționează, în contextul următoarei evaluări a programului, să-și concentreze eforturile privind ieșirea Moldindconbank de sub regimul de administrare temporară într-o manieră ordonată, cu perspectiva de facilitare a unei soluții ce ar implica sectorul privat. Din partea noastră, considerăm și noi că acesta ar fi un pas crucial în direcția reabilitării sectorului financiar al Republicii Moldova. Progresul atins în privința Victoriabank și Moldova-Agroindbank reprezintă o temelie bună în acest sens.

Infotag: Partidul Socialiștilor a declarat în repetate rânduri că va revizui majoritatea acordurilor internaționale semnate de autoritățile proeuropene actuale, dacă vor veni la putere după alegerile generale de toamnă. În cazul programului cu FMI, este oare posibil acest lucru din punct de vedere tehnic? Ce ar însemna aceasta pentru Moldova?

V.T.:
În calitate de organizație apolitică și tehnocrată, nu speculam asupra rezultatelor viitoarelor alegeri sau a intențiilor viitoarelor guverne. Avem un acord care confirmă că împărtășim prioritățile în materie de politici stabilite de actualul Guvern și de Banca Națională a Moldovei și ne concentrăm pe implementarea pe deplin a acestora.

Infotag: Ce trebuie să facă Moldova pentru a primi undă verde din partea instituțiilor financiare internaționale, inclusiv a FMI, pentru a obține accesul la piețele de creditare externe și a contracta fonduri în condiții comerciale?

V.T.:
În principiu, actualul acord cu FMI nu constituie un impediment pentru autoritățile Republicii Moldova dacă vor dori să apeleze la împrumuturi externe în condiții comerciale. În orice caz, aceste proiecte vor trebui să fie în concordanță cu obiectivele și parametrii macroeconomici conveniți în contextul programului. Să nu uităm că există încă destule resurse financiare concesionale de care ar putea beneficia Republica Moldova, care ar trebui să fie explorate mai întâi, înainte de a contracta credite comerciale, care au un grad de risc mai mare și sunt mai costisitoare pentru țară.

Infotag: Ce părere aveți despre următorii pași care urmează a fi întreprinși în sectorul financiar în contextul programului susținut de FMI?

V.T.:
Cel mai important este de realizat în continuare acțiunile planificate și de a rămâne vigilenți. Ce ține de priorități: în primul rând, autoritățile trebuie să se asigure că toate băncile au acționari și administratori care corespund criteriilor de profesionalism și onorabilitate. Legislația recent aprobată oferă un set cuprinzător de instrumente pentru a soluționa problema acționarilor care nu corespund exigențelor respective. În al doilea rând, BNM și băncile comerciale vor trebui să acționeze în continuare în direcția promovării unor practici robuste de guvernare corporativă, în contextul implementării prevederilor noii Legi privind activitatea băncilor. În afară de aceasta, urmează să fie modificate cadrul legal și cel de reglementare în ceea ce privește elaborarea planurilor de acțiuni pentru situații neprevăzute, asigurarea depozitelor și lichidarea băncilor. În al treilea rând, este nevoie de vigilență nu doar în bănci, ci și în sectorul financiar nebancar, fie vorba de instituții de micro-creditare sau de companii de asigurări. CNPF trebuie să asigure cadrele și supravegherea de cea mai înaltă calitate pentru a evita acțiunile de arbitraj și migrarea riscurilor.

În cele din urmă, pornind de la Strategia de recuperare a activelor fraudate, aprobată recent, autoritățile trebuie să întreprindă acțiuni și mai hotărâte pentru recuperarea acestor active.

Commentarii [ 5 ] adaugă comentariu

 1. 2018.08.06 20:13 Victor
  Relatoiile a fost ideala, da dupa alegerile 24 februarie pot fi mare schimbari in relatiile cu FMI.
 2. 2018.08.08 10:22 Victoria
  Fara FMI Moldova acum nu poata sa dezvolta.
 3. 2018.08.10 18:16 Jora
  FMI sta introparte si tace, chind abuzul sa fie mare FMI atunci face declaratie.
 4. 2018.08.10 18:20 Xoria
  Cei de la FMI di Wasington intaleg tot corect, ei stiu ca PDM trebue sa fie la puterea mai departe.
 5. 2018.08.14 18:13 Boris
  Noi trebue sa pastram relatriile bune cu FMI asta fara dar si poate!

adaugă comentariu

 • nume
 • email
 • mesaj
Multumim!
Comentariul dvs. va fi publicat după aprobarea administratorului.