maib_esspreso

Interviu

PASCAL LE DEUNFF ȘI ANGELA GANNINGER: CONVERGENȚA ESTE CUVÂNTUL CHEIE AL NOULUI ACORD FRANCO-GERMAN

22 ianuarie, 2019
<mt_str50>

Astăzi, cu ocazia celei de-a 56-ea aniversări de la semnarea Tratatului de la Elysee din 1963 dintre Germania și Franța, un nou tratat franco-german urmează a fi semnat de Președintele Franței Emmanuel Macron și Cancelarul german Angela Merkel la Aachen, un oraș cu o istorie europeană ce datează din perioada lui Carol cel Mare. Într-un interviu acordat în exclusivitate agenției Infotag în ajunul semnării acordului, ambasadorii Franței și Germaniei în RM, Pascal LE DEUNFF și Angela GANNINGER, s-au referit la importanța noului tratat, principalele sale obiective și impactul acestuia asupra comunității europene, precum și la cooperarea franco-germană în RM.

INFOTAG: Dle Pascal Le Deunff și DnăAngela Ganninger, de ce a fost nevoie de semnarea unui nou acord între Franța și Germania? Va înlocui acest nou acord Tratatul de la Elysee?

Pascal LE DEUNFF: În ianuarie 2018, Președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel au decis să negocieze un nou acord de prietenie și cooperare franco-german, care este unul ambițios și stabilește un nou nivel de cooperare între țările noastre.

Acest tratat nu înlocuiește Tratatul de la Elysee, dar îl completează prin ajustarea cooperării noastre la provocările secolului 21 și prin plasarea lui sub semnul consolidării proiectului european.

În 1963, când a fost semnat Tratatul de la Elysee, principalul obiectiv al documentului era reconcilierea celor două state după secole de rivalități și conflicte.

În 2019, principalul nostru scop este convergența într-o perspectivă de integrare europeană: convergența modelelor noastre economice și sociale, a pozițiilor noastre pe arena internațională și a regulamentelor în zonele de frontieră comune. Deci, cuvântul cheie al acestui nou tratat este convergența.

Semnarea noului acord are loc într-un context dificil marcat de tensiune la nivel internațional, punerea sub semnul întrebării a multilateralismului și a ordinii internaționale colective care au fost construite din 1945, situații de conflict în vecinătatea noastră, Brexit-ul și aprofundarea retoricii naționaliste în Europa și în întreaga lume. În prezent, există noi provocări care nu au existat în 1963.

Acest nou tratat este un instrument care urmează a fi utilizat de Franța și Germania pentru a fi mai eficiente, mai dedicate și mai coordonate pentru o UE mai puternică.

INFOTAG: Care sunt principalele obiective ale noului tratat?

Pascal LE DEUNFF: Tratatul are două scopuri principale. Primul este de a recunoaște solemn atașamentul nostru comun pentru asemenea principii precum supremația legii, multilateralismul, responsabilitatea comună pentru consolidarea unei UE suverane, unite și democratice, angajamentul pentru comerțul internațional deschis și corect bazat pe reguli și reciprocitate.

Cel de-al doilea scop este de a stabili direcția cooperării franco-germane pentru următoarele decenii în ceea ce privește obiectivele comune și metodele de lucru. Acest tratat pune bazele unui șir de proiecte de cooperare concrete și va contribui la continuarea apropierii între societățile și cetățenii statelor noastre.

INFOTAG: În prezent, două mari provocări sunt asigurarea păcii și securității în Europa și în lume. Cum poate tratatul continui la realizarea acestor obiective?

Pascal LE DEUNFF: Europa, iar în cadrul Europei cooperarea franco-germană, au astăzi obligația de a acționa pentru a nu permite lumii să se îndrepte către o situație de haos și să o pună pe făgașul păcii. Potrivit acordului, Franța și Germania vor elabora strategii comune pentru consolidarea Uniunii de Apărare Europeană, pentru stabilirea unui parteneriat apropiat cu Africa, pentru organizarea operațiunilor de menținere a păcii și pentru o mai bună coordonare în cadrul organizațiilor internaționale, în special, în cadrul ONU. Va fi creat un Consiliu de Apărare și Securitate franco-german pentru cooperare pe chestiuni de securitate.

INFOTAG: Ce alte domenii de cooperare mai sunt stipulate în acest acord?

Angela GANNINGER: Tratatul prevede, de asemenea, cooperarea în domeniul culturii, cel al educației și cercetării, studierii limbilor, societății civile, platformelor digitale și proiectelor de cooperare în domeniul mass-media, care nu existau în 1963. Unul dintre obiective este crearea unui spațiu media comun în Europa.

Un alt scop al acestui tratat este de a promova cooperarea regională și transfrontalieră. În particular, în regiunile de frontieră, vom elabora soluții inovative menite să promoveze o mai bună integrare europeană.

Tratatul se referă, de asemenea, la cooperarea în sfera dezvoltării sustenabile, schimbărilor climaterice, a mediului înconjurător, precum și în cea economică. Pentru a face economiile noastre mai competitive, vom coordona politicile economice și vom crea un Consiliu al Experților Economici care va elabora și înainta recomandări guvernelor ambelor state.

Și nu în ultimul rând, parlamentul Franței și cel al Germaniei vor organiza sesiuni festive la 22 ianuarie la Paris și Berlin la care vor participa delegații din partea parlamentului din țara vecină. Cooperarea la nivel parlamentar este un element nou care nu a fost prezent în Tratatul de la Elysee.

Pascal LE DEUNFF: Va fi creată o Adunare Parlamentară franco-germană din care vor face parte câte 50 de deputați francezi și 50 de deputați germani. Această adunare va elabora propuneri menite să favorizeze convergența dintre țările noastre.

INFOTAG: Ce impact ar putea avea acest tratat asupra UE, ale cărei principale locomotive sunt Germania și Franța?

Pascal LE DEUNFF: Cooperarea noastră bilaterală are drept scop avansarea proiectului european. Cooperarea între Franța și Germania niciodată nu a avut drept scop excluderea altor state. Dimpotrivă, era rămâne deschisă pentru toate statele membre UE. Ambele state speră că noile modele de cooperare bilaterală pot servi drept un nucleu pentru cooperarea la nivel european. Atunci când Franța și Germania vorbesc cu aceeași voce, Europa se poate mișca înainte.

Dorim să accelerăm și să consolidăm colaborarea dintre țările noastre în diferite domenii, dar, de asemenea, dorim să dăm acestei cooperări o perspectivă europeană pentru a consolida UE.

Angela GANNINGER: Multe probleme importante precum schimbările climaterice și altele nu pot fi soluționate doar de Franța și Germania. Este necesară o cooperare strânsă cu alte state și, desigur, statele membre ale UE sunt partenerii cei mai naturali ai Franței și Germaniei.

INFOTAG: Ce impact ar putea acest nou tratat avea asupra cooperării între ambasadele Franței și Germaniei în RM?

Pascal LE DEUNFF: Cele două ambasade cooperează strâns de mai mulți ani de zile, dar acest tratat ne oferă o motivare în plus să colaborăm. Avem întrevederi cu Angela Ganninger o dată pe săptămână și ne consultăm în privința mai multor subiecte, în special cele de țin de evoluțiile politice din RM, precum și relațiile între UE și Moldova. Adjuncții noștri de asemenea se întâlnesc frecvent.

Facem schimb de opinii cu privire la subiecte de ordin comercial și economic, în special cele ce țin de dificultățile cu care companiile noastre se confruntă uneori în RM.

De asemenea, organizăm anual un eveniment cultural comun la Chișinău. Anul trecut și anul acesta a fost/va fi organizat un concert al DJ-ilor din Franța și Germania. Totodată, ne-am unit eforturile pentru a acorda asistență instituțiilor moldovenești din diferite domenii, inclusiv al sănătății și cel judiciar. Un exemplu în acest sens este o donație comună pe care am făcut-o Spitalului de Urgență din Chișinău în luna noiembrie. Vom continua asemenea proiecte și vom consolida proiectele de cooperare comună.

Angela GANNINGER: Aș vrea să menționez și colaborarea franco-germană în vederea implementării Acordului de asociere și a celui de liber schimb cu UE.

Avem o conlucrare strânsă și în ajunul alegerilor parlamentare din 24 februarie. Sperăm că aceste alegeri vor fi organizate în conformitate cu standardele internaționale și cu respectarea principiilor democratice.

INFOTAG: Vorbind despre campania pentru alegerile parlamentare din februarie, cum vi se pare aceasta în calitatea dvs. de observatori neutri ai procesului electoral din țara noastră?

Pascal LE DEUNFF: Noi urmărim campania, dar facem acest lucru cu un ochi democratic. Nu dorim să ne implicăm în procesele electorale din RM. Vom da o apreciere situației când va sosi momentul pentru acest lucru.

Angela GANNINGER: Ne întâlnim nu doar cu politicieni, dar și cu reprezentanții comisiilor electorale locale și îi încurajăm să aibă o abordare serioasă față de activitatea pe care o desfășoară. Credibilitatea instituțiilor implicate în acest proces este foarte importantă pentru felul în care alegerile vor fi privite ulterior.

Commentarii [ 6 ] adaugă comentariu

 1. 2019.01.22 13:48 Ana
  Ar fi bine ca Franta si Germania sa puna mai multe presiuni asuora autoritatilor ca acestea sa nu se abata de la calea pro-Europeana si sa faca lucruri bune pentru tara, mai ales sa utilizeze cu cap si sa nu fure asistenta acordata din exterior.
 2. 2019.01.22 14:50 Eva
  Ei atunci 50 de ani pot sa uit innainte...
 3. 2019.01.22 15:22 Vladislav
  Cac bi im ne prislosi ostatisea vdvoem posle togo cac nacinutsea centrobejnie sili v Evrosoiuze.
 4. 2019.01.22 15:23 Jorjetta
  Este foarte si foarte bine chind ambasadorii Germaniei si Frantiei sunt prieteni in Moldova noastra.
 5. 2019.01.23 12:28 Vasile
  Ce zimbetul atractiv are ambasadorul Frantiei...
 6. 2019.01.23 12:31 Alexei
  Clar lucru, ei sunt partenerii strategic.

adaugă comentariu

 • nume
 • email
 • mesaj
Multumim!
Comentariul dvs. va fi publicat după aprobarea administratorului.