Interviu

ULDIS MIKUTS: "LETONIA SPRIJINĂ MOLDOVA PE CALEA INTEGRĂRII EUROPENE"

18 noiembrie, 2020
<mt_str50>

Interviu acordat agenției de presă Infotag de către Uldis Mikuts, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Letonia în Republica Moldova

„I.” Dl. Ambasador, Republica Letonia sărbătorește Ziua Independenței la 18 noiembrie. Cum ați caracteriza pe scurt calea de dezvoltare a Letoniei în perioada de independență. Care sunt principalele realizări ale poporului leton în această perioadă?

Uldis MIKUTS: Pe scurt, această cale poate fi caracterizată prin sintagma latină „Per aspera ad astra” sau „Prin greutăți, către stele”. La 18 noiembrie 1918, politicienii letoni s-au adunat la Opera din Riga și, în cadrul unei ceremonii oficiale, au proclamat Republica democratică independentă Letonia. La acea vreme, ideea statului independent Letonia însemna apariția unei noi identități naționale cu rădăcini într-un teritoriu comun, în limba și cultura comună ce datează din secolul al XIII-lea.

După declararea independenței, Letonia a trebuit, însă, să lupte pentru statalitatea sa timp de aproape doi ani. Letonia și-a început dezvoltarea ca republică democratică până la cel de-al doilea război mondial, care a fost urmat de ocupația și stăpânirea sovietică timp de aproape 50 de ani, ca urmare a protocoalelor secrete la acordul dintre Uniunea Sovietică și Germania nazistă, cunoscută și sub numele de Pactul Molotov-Ribbentrop.

Independența a fost restabilită ca urmare a perioadei de renaștere națională de la sfârșitul anilor 1980, care a culminat cu adoptarea, la 4 mai 1990, a Declarației „Cu privire la restaurarea independenței Republicii Letonia”.

Aceste etape istorice demonstrează că istoria Letoniei este o istorie a continuității, în care moștenirea valorilor și dorința de libertate și democrație depășesc constant influența puterilor străine. În opinia mea, aceasta este cea mai mare realizare a țării noastre până în prezent.

„I.”: Letonia întotdeauna a susținut Republica Moldova pe calea apropierii de Uniunea Europeană, oferind țării noastre asistență multilaterală în procesul de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Cum apreciați implementarea de către Republica Moldova a prevederilor acestui acord?

Uldis MIKUTS: Într-adevăr, Letonia întotdeauna a susținut și va continua să susțină eforturile Republicii Moldova pe calea europeană. Ne așteptăm ca Guvernul RM să implementeze Acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să pună în aplicare reformele stipulate în acest document.

Reforma sistemului judiciar, consolidarea statului de drept, combaterea corupției și a economiei tenebre, asigurarea pluralismului mass-media și dezvoltarea economică durabilă ar trebui să fie printre prioritățile principale ale autorităților Republicii Moldova. Este foarte important să fie înregistrat progres în aceste domenii. De asemenea, este foarte important să se asigure sustenabilitatea acestor reforme pentru ca cetățenii să poate simți beneficiile lor.

„I.”: Ținând cont de experiența letonă de integrare în Uniunea Europeană, ce „distanță de integrare” credeți că Republica Moldova a parcurs deja?

Uldis MIKUTS: Există o asociere politică și o integrare economică puternică între UE și Moldova, care au la bază Acordul de Asociere și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Acordul de asociere este, în principiu, cel mai ambițios și de amploare tip de acord pe care UE îl poate încheia cu o țară terță. În cazul Republicii Moldova, Acordul de asociere oferă un cadru cuprinzător pentru relațiile cu UE. Pe scurt, procesul de asociere este, desigur, o etapă profundă și serioasă a relațiilor între Uniunea Europeană și Moldova.

„I.”: Care sunt aspectele cărora Republica Moldova ar trebui să acorde mai multă atenție în procesul de apropiere de Uniunea Europeană?

Uldis MIKUTS: Punctul cheie este implementarea reformelor bazate pe Acordul de Asociere și Acordul privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Este foarte important ca Republica Moldova să continue să implementeze agenda de asociere pentru a consolida în continuare relațiile cu UE. Acest lucru este reciproc benefic, întrucât agenda de asociere va aduce avantaje pe termen lung pentru întreaga societate.

De asemenea, credem că Moldova ar trebui să profite din plin de oportunitățile oferite de diferite instrumente ale UE, cum ar fi Twinning, Erasmus, regimul fără vize, participarea la misiunile UE și altele.

„I.”: Cum ați caracteriza nivelul relațiilor dintre Moldova și Letonia?

Uldis MIKUTS: Moldova și Letonia au stabilite relații de cooperare foarte strânse. Letonia întotdeauna a avut un dialog politic activ cu Republica Moldova, cu schimburi frecvente de vizite și întâlniri la nivel înalt sau, în ultimul timp, cu convorbiri telefonice. Relațiile economice între cele două state se dezvoltă. A fost creată o rețea excelentă de cooperare și acorduri între diferite regiuni și municipalități din ambele țări. Moldova a fost și este un beneficiar prioritar al programelor de cooperare implementate de Letonia timp de aproape 15 ani. Și, mai presus de toate, în ambele țări locuiesc oameni prietenoși, sinceri și de o ospitalitate extraordinară, ceea ce oferă o bază excelentă pentru dezvoltarea relațiilor noastre în continuare.

„I.”: Credeți că potențialul de dezvoltare comercială și economică între cele două state este în prezent utilizat la maximum? Ce împiedică creșterea volumului de investiții letone în economia Moldovei?

Uldis MIKUTS: Cu siguranță, există potențial pentru o pondere mai mare a investițiilor letone în economia Republicii Moldova, mai ales dacă analizăm posibilitățile oferite de zonele economice libere de aici.

Cred că mediul de afaceri transparent și deschis este un alt element cheie care determină orice companie străină să investească într-o țară sau alta. În opinia mea, este important la mediul de afaceri din Letonia să fie informat despre oportunitățile de dezvoltare a afacerilor în Moldova. Acest lucru poate fi realizat prin organizarea forumurilor de afaceri, vizitelor delegațiilor comerciale sau implicarea activă a actorilor locali relevanți.

Aș putea da drept exemplu de bună cooperare relațiile noastre cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord sau cu Agenția de Promovare a Investițiilor și Exporturilor din Găgăuzia. În opinia mea, aceste organizații sunt actori activi și exemplari care depun eforturi pentru a identifica noi oportunități comerciale. Există, desigur, și multe alte organizații similare.

„I.”: Câte întreprinderi moldo-letone activează în prezent în țara noastră? De ce este nevoie pentru ca numărul acestor companii să crească?

Uldis MIKUTS: În prezent, în Letonia activează 154 companii cu investiții moldovenești în capitalul social. Suma totală a acestor investiții este de aproximativ 1 mil. de euro. Suma investițiilor letone în companiile moldovenești este de circa 6 mil. de euro. Nu ar trebui să fie dificil de identificat antreprenori care ar dori să își extindă activitățile peste hotare în anumite domenii. Pentru aceasta sunt necesare mai multe cunoștințe despre oportunități, mediul de investiții și sectoarele prioritare, iar evenimentele de afaceri, așa cum am menționat deja, sunt instrumente perfecte în acest sens. De asemenea, Ambasada Letoniei în RM și-a stabilit drept una dintre priorități schimbul de informații cu privire la posibilitățile de dezvoltare a afacerilor în cele două țări.

„I.”: Care este în prezent volumul comerțului între Republica Moldova și Letonia? Cum a evoluat acesta în ultimii ani?

Uldis MIKUTS: În 2019 am înregistrat o creștere semnificativă a comerțului între ambele țări, acesta crescând cu 26,5% și ajungând la 35 mil. de euro. Deși potențial de creștere suplimentară există, este important să menționăm că volumul anual al comerțului a crescut cu circa 10% în ultimii ani. Balanța comercială este pozitivă pentru Letonia, volumul exporturilor letone către Moldova fiind de aproximativ 3 ori mai mare decât cel al importurilor din RM. Principalele mărfuri pe care Letonia le exportă în Moldova sunt produsele chimice, inclusiv produse farmaceutice, utilajele și produsele alimentare. Moldova exportă în Letonia produse alimentare, echipament și produse vegetale.

„I.”: Cum ar trebui să se dezvolte economia RM pentru a atinge un nivel al PIB-ului pe cap de locuitor similar cu cel al Letoniei?

Uldis MIKUTS: Având în vedere diploma mea în economie și privind situația din punctul de vedere al teoriei economice, aș pune probabil accentul pe extinderea nivelului de productivitate și creșterea valorii adăugate, lucru care ar necesita forță de muncă bine calificată. Din punct de vedere al economiei clasice, un obiectiv pe termen lung ar trebui să fie obținerea creșterii economice și crearea unei structuri economice durabile. Acest lucru, la rândul său, se poate realiza prin dezvoltarea unei industrii de producție puternice, competitive și bazate pe tehnologie, a unui mediu de afaceri prietenos și unui sector de administrație publică eficient și de dimensiuni adecvate. Acest lucru ar trebui să permită crearea unei astfel de structuri economice care să asigure o creștere economică durabilă și creșterea nivelului de prosperitate, ceea ce înseamnă automat un PIB mai mare pe cap de locuitor.

Recunosc că, în practică, acest lucru este relativ greu de atins în orice țară iar Moldova nu este o excepție. Cu siguranță, creșterea productivității economice și a bunăstării oamenilor este un obiectiv pe termen lung.

„I.”: Cum ar putea „turismul viticol” ajuta Republica Moldova în acest sens? Ar putea el atrage turiști din Letonia în țara noastră?

Uldis MIKUTS: Turismul viticol este deja un magnet puternic care atrage turiști din multe țări, inclusiv Letonia. Cu toate acestea, vedem că cetățenii Letoniei vizitează Moldova nu numai în timpul sărbătorilor dedicate vinului organizate toamna, ci și pe tot parcursul anului.

În opinia mea, autoritățile RM ar trebui să depună mai multe eforturi, inclusiv la nivel de promovare, în toate cele trei țări baltice Letonia, Estonia și Lituania. Știu din propria experiență că Moldova are multe de oferit - beciurile lungi și misterioase, vinuri de calitatea și mâncăruri gustoase - toate la un preț foarte competitiv. Dacă aceste oportunități sunt combinate cu altele existente în această țară frumoasă, inclusiv site-uri turistice, atunci rezultatul final va fi unul uimitor.

„I.”: Care este dinamica relațiilor dintre Moldova și Letonia? Unde este aceasta exprimată cel mai clar?

Uldis MIKUTS: În primul rând, aș numi contactele dintre oameni și relațiile umane.

Moldova și Letonia au o suprafață similară și aproximativ același număr de locuitori. Ambele țări au o parte a istoriei comune și în ambele țări se vorbesc mai multe limbi - toate acestea constituie o bază perfectă pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre țările și națiunile noastre.

Disponibilitatea Letoniei de a împărtăși experiența și cele mai bune practici cu Republica Moldova și cetățenii ei - cred că acesta este lucrul care caracterizează relațiile noastre cel mai bine. Desigur, merită menționate și alte câteva domenii, ca de exemplu cooperarea regională, cu aproximativ 30 de acorduri încheiate între administrațiile locale din ambele țări sau cooperarea bilaterală activă între Letonia și Moldova în ultimii 15 ani, cu peste 80 de proiecte comune finalizate în această perioadă.

„I.”: Cum cooperează Moldova și Letonia în cadrul organizațiilor internaționale și regionale?

Uldis MIKUTS: Întrucât suntem țări asemănătoare, de obicei, încercăm să ne sprijinim reciproc candidaturile pentru funcții de nivel înalt în diferite organizații internaționale, în special în Organizația Națiunilor Unite. Acest lucru este deosebit de important pentru noi, deoarece Letonia a înaintat o candidatură pentru postul de membru non-permanent al Consiliul de Securitate al ONU în 2026-2027. În ceea ce privește structurile Uniunii Europene, Letonia tinde să sprijine o abordare pozitivă comună față de Moldova, inclusiv în cadrul Parteneriatului Estic. La rândul nostru, ne așteptăm ca Moldova, ca țară asociată, să se alinieze la pozițiile și declarațiile UE în organizațiile internaționale.

„I.”: Ce evenimente se află pe agenda Ambasadei Letoniei în Republica Moldova pentru viitorul apropiat și pe termen lung: vizite, evenimente culturale, schimb de delegații?

Uldis MIKUTS: Situația generală legată de pandemia de Covid-19, din păcate, nu permite să facem planuri pe termen lung sau chiar pe termen mediu. Cu toate acestea, fiecare criză aduce și oportunități. Companiile din ambele țări vor continua să funcționeze și noi, la rândul nostru, vom continua să căutăm oportunități pentru a impulsiona cooperarea intre ele. Ambasada va continua să colaboreze cu ministerele de sector din ambele țări pentru ne pregăti de eventuala ședință a comisiei interguvernamentale din ambele țări. În luna noiembrie va avea loc prezentarea finală a trei proiecte bilaterale de cooperare pentru dezvoltare între Letonia și Moldova, la care a participat și Ambasada. În 26 ianuarie anul viitor, vom marca o altă aniversare, cea de recunoaștere, la nivel internațional, a Republicii Letonia care a avut loc la 26 ianuarie 1921 și este considerată un mare succes al diplomației și diplomaților letoni.

Deci, în ciuda pandemiei și incertitudinii, munca și eforturile noastre de a consolida în continuare legăturile bilaterale vor continua cu siguranță.

„I.”: Mulțumesc pentru interviu!

Commentarii [ 11 ] adaugă comentariu

 1. 2020.11.18 17:08 Kidia
  Noi trebue sa preluam experienta tarilor baltice si mai degrabe o sa intrem in UE.
 2. 2020.11.18 17:09 Vsevolod
  Sund de acord cu dl ambasador, asa si este. Tot depinde de noi moldveni...
 3. 2020.11.18 17:10 Earoslava
  Ce frumos si elegant este acest ambasador, mama mie!
 4. 2020.11.19 09:26 Ana
  Comert trebue sa fie macar la nivel $100-$150 de millioane.
 5. 2020.11.19 09:38 Maria
  Noi trebue sa vindem vin mult mai activ in Riga.
 6. 2020.11.20 13:55 Marina
  Noi, moldoveni, trebue sa fim mult mai efectiv, sa demonctram capacitatea si initiativa!
 7. 2020.11.20 17:20 Natali
  Noi avem ce sa invatam de la dinsii, colaborarea trebue sa fie mult mai strinsa.
 8. 2020.12.15 10:30 Elena
  In relatiile cu Riga Chisinau trebue sa fie mult mai activ.
 9. 2020.12.20 13:57 Elizabet
  Pentru comert mai efectiv si rezultativ noi trebue sa avem alta conducerea in tara.
 10. 2020.12.20 13:59 Aculina
  Sa vada departe ca ambasador aree singe diplomatica...
 11. 2021.01.20 11:41 Nicoletta
  Foarte si foarte elegant barbat este acest diplomat din Riga.

adaugă comentariu

 • nume
 • email
 • mesaj
Multumim!
Comentariul dvs. va fi publicat după aprobarea administratorului.