Exclusiv

Press-release

Reforme în gestiunea fondului locativ în Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina

Reforme în gestiunea fondului locativ în Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina

31.01.2018Destrămarea imperiului sovietic și declararea independenței în Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, a generat mai multe reforme. Trecerea de la sistemul administrativ de comandă la principiile economiei de piață, renunțarea statului la rolul de monopolist privind investirea mijloacelor financiare pentru dezvoltarea şi întreținerea fondului de locuințe au condus spre o situație neordinară în sectorul spațiului locativ.


Press-release

Press-release

05.04.2013Consiliul Asociaţiei Investitorilor străini despre acţiunea autorităților la staţiile PECO Tirex Petrol


Пресс-релиз

Пресс-релиз

05.04.2013Moldasig menţine poziţia de lider pe piaţa de asigurări din Republica Moldova


Comunicat de presă

Comunicat de presă

05.04.2013Astfel da atacuri asupra business-ului sunt inadmisibile

Comentarii

TRANSPLANTOLOGIA DIN MOLDOVA

TRANSPLANTOLOGIA DIN MOLDOVA

01.04.2013(Directorul Agenției de Transplant, Igor CODREANU, a relatat despre operații unice de transplant de organe de la donatori vii într-un interviu acordat reporterului agenției ”INFOTAG”, Alina Popova).

Presa

MARIAN LUPU: TERMENUL LIMITĂ PENTRU ÎNAINTAREA CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU ESTE SFÂRȘITUL SĂPTĂMÂNII VIITOARE

MARIAN LUPU: TERMENUL LIMITĂ PENTRU ÎNAINTAREA CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU ESTE SFÂRȘITUL SĂPTĂMÂNII VIITOARE

05.04.2013Termenul limită pentru înaintarea candidatului la funcția de prim-ministru este sfârșitul săptămânii viitoare. Despre aceasta a declarat președintele Parlamentului, liderul Partidului Democrat (PDM), Marian Lupu în cadrul emisiunii ”Fabrica” de la Publika TV.

Galeria foto

UE SPRIJINĂ PROIECTUL PRIVIND CONSOLIDAREA ÎNCREDERII ÎNTRE PROFESORII DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

UE SPRIJINĂ PROIECTUL PRIVIND CONSOLIDAREA ÎNCREDERII ÎNTRE PROFESORII DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

GUVERNUL A APROBAT PROIECTUL LEGII CU PRIVIRE LA PARCURILE ŞTIINŢIFICO-TEHNOLOGICE ŞI INCUBATOARELE DE INOVARE

18.01.2007

Chişinău. Cabinetul de Miniştri a aprobat, miercuri, proiectul legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice (PŞT) şi incubatoarele de inovare, care stabileşte regimul juridic de organizare şi funcţionare a acestora. În acest an, îşi va începe activitatea un parc ştiinţifico-tehnologic şi unul de inovare. În Legea bugetului pentru anul 2006 sînt prevăzuţi în acest scop 3 mln. lei - contribuţia statului la capitalul social al parcurilor.

Potrivit Agenţiei INFOTAG, comentînd pentru presă proiectul de lege, Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a menţionat că PŞT şi incubatoarele de inovare sînt forme organizatorico-juridice, care vor include organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, alţi subiecţi din domenii de inovare şi transfer tehnologic, agenţi economici care valorifică rezultatele ştiinţei şi inovării.

"Drumul parcurs de rezultatele ştiinţei, din biroul savanţilor pînă în halele de producţie, este foarte dificil şi lung şi din cauza c lipseşte veriga care transformă rezultatul ştiinţific în inovare, ca mai apoi inovarea să fie preluată de întreprinderi şi aplicată în producţie, adică infrastructura unde s-ar produce această transformare, regulile de înfăptuire a acestei transformări. Proiectul legii stabileşte aceste reguli", a precizat Duca. Perioada de activitate a parcurilor şi incubatoarelor nu va depăşi 25 şi 15 ani respectiv. Ele vor fi înfiinţate de către un consorţiu (cluster), printr-o decizie comună, aprobată de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, şi vor fi administrate de persoane juridice, desemnate prin concurs (e permisă şi administrarea fiduciară). Terenurile şi patrimoniul PŞT şi incubatoarelor se va forma din aportul de participaţie al membrilor consorţiului. Componenţa consorţiului (cluster-ului) în perioada de funcţionare a PŞT şi incubatoarelor va putea fi modificată numai cu condiţia că va fi menţinut scopul pentru care ele au fost constituite şi cu aprobarea Consiliului Suprem.

Proiectul stabileşte condiţiile de selectare a rezidenţilor parcurilor şi incubatoarelor. În special, aceştia trebuie să practice activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi să dispună de un plan de afaceri de inovare pe 2 -3 ani. Banii pentru activităţile din cadrul PŞT şi incubatoarelor pot proveni din surse private sau publice. Rezidenţii vor benefica de facilităţi fiscale şi vamale, echivalente cu cele oferite rezidenţilor zonelor economice libere.

Guvernul a aprobat modificări la Codul Fiscal, scutind de TVA mărfurile şi serviciile importate sau procurate pe teritoriul Moldovei şi destinate rezidenţilor PŞT şi incubatoarelor de inovare. Se propun modificări şi la Legea tarifului vamal, prin care mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţi să fie scutite de taxele vamale, alte facilităţi.

La prima etapă, va fi lansată activitatea unui PŞT şi a unui incubator de inovare. Printre fondatori va fi statul, pentru a se verifica cum funcţionează legea. Ulterior, asemenea unităţi vor fi organizate în raioane, în baza centrelor industriale locale de altădată şi care dispun de anumite servicii, căi de comunicaţii. "Experienţa unor asemenea structuri e bine cunoscută în multe ţări europene, iar noi sperăm ca prin activitatea lor să majorăm procentul mărfurilor scientointensive produse pe teritoriul republicii", a mai adăugat Gheorghe Duca.

Adaugă comentariu

MAIB promotii