Exclusiv

Press-release

Reforme în gestiunea fondului locativ în Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina

Reforme în gestiunea fondului locativ în Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina

31.01.2018Destrămarea imperiului sovietic și declararea independenței în Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, a generat mai multe reforme. Trecerea de la sistemul administrativ de comandă la principiile economiei de piață, renunțarea statului la rolul de monopolist privind investirea mijloacelor financiare pentru dezvoltarea şi întreținerea fondului de locuințe au condus spre o situație neordinară în sectorul spațiului locativ.


Press-release

Press-release

05.04.2013Consiliul Asociaţiei Investitorilor străini despre acţiunea autorităților la staţiile PECO Tirex Petrol


Пресс-релиз

Пресс-релиз

05.04.2013Moldasig menţine poziţia de lider pe piaţa de asigurări din Republica Moldova


Comunicat de presă

Comunicat de presă

05.04.2013Astfel da atacuri asupra business-ului sunt inadmisibile

Comentarii

TRANSPLANTOLOGIA DIN MOLDOVA

TRANSPLANTOLOGIA DIN MOLDOVA

01.04.2013(Directorul Agenției de Transplant, Igor CODREANU, a relatat despre operații unice de transplant de organe de la donatori vii într-un interviu acordat reporterului agenției ”INFOTAG”, Alina Popova).

Presa

MARIAN LUPU: TERMENUL LIMITĂ PENTRU ÎNAINTAREA CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU ESTE SFÂRȘITUL SĂPTĂMÂNII VIITOARE

MARIAN LUPU: TERMENUL LIMITĂ PENTRU ÎNAINTAREA CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU ESTE SFÂRȘITUL SĂPTĂMÂNII VIITOARE

05.04.2013Termenul limită pentru înaintarea candidatului la funcția de prim-ministru este sfârșitul săptămânii viitoare. Despre aceasta a declarat președintele Parlamentului, liderul Partidului Democrat (PDM), Marian Lupu în cadrul emisiunii ”Fabrica” de la Publika TV.

Galeria foto

UE SPRIJINĂ PROIECTUL PRIVIND CONSOLIDAREA ÎNCREDERII ÎNTRE PROFESORII DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

UE SPRIJINĂ PROIECTUL PRIVIND CONSOLIDAREA ÎNCREDERII ÎNTRE PROFESORII DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

LEGEA CU PRIVIRE LA IPOTECĂ A FOST TRIMISĂ PARLAMENTULUI

06.05.2008

Chişinău. Legea cu privire la ipotecă a ajuns în Parlament şi comisiile parlamentare permanente şi fracţiunile urmează să înceapă lucrul la document. Anterior, mai mulţi parlamentari s-au declarat nemulţumiţi de faptul că această lege ajunge atît de greu de la Guvern la Parlament.      

Potrivit Agenţiei INFOTAG, legea este menită să stabilească principiile fundamentale şi regulile care reglementează piaţa ipotecară primară, precum şi crearea de condiţii pentru dezvoltarea pieţei ipotecare secundare. Conform actului, „ipoteca se instituie în vederea garantării executării obligaţiei şi reprezintă un raport de drept accesoriu faţă de obligaţia garantată, fiind condiţionată în timp de durata acesteia”.

Obiect al ipotecii va putea fi unul sau mai multe bunuri imobile care pot fi individualizate prin numere cadastrale separate. Vor putea fi obiect al ipotecii doar bunurile imobile aflate în circuitul civil, deţinute cu drept de proprietate sau aflate în gestiune economică ori administrare fiduciară, înregistrate în Registrul bunurilor imobile.  Valoarea de piaţă şi de înlocuire a obiectului ipotecii trebuie stabilită prin raportul de evaluare întocmit de către un evaluator, în conformitate cu legislaţia cu privire la activitatea de evaluare.

Creditor ipotecar va putea fi orice persoană fizică sau persoană juridică. În cazul în care calitatea de creditor ipotecar este cumulată de două sau mai multe persoane, în baza aceluiaşi contract de ipotecă, acestea vor avea acelaşi grad de prioritate, dacă contractul de ipotecă nu va prevedea altceva. Debitor ipotecar va putea fi orice persoană fizică sau persoană juridică cu drept de proprietate asupra imobilului asupra căruia este instituită ipoteca, precum şi posesorul care are dreptul de a înstrăina acest bun.

Contractul de ipotecă va fi întocmit în formă scrisă, autentificată notarial, iar ipoteca va fi înregistrată în Registru bunurilor imobile, conform legislaţiei privind cadastrul bunurilor imobile. Contractul de ipotecă va conţine astfel de clauze esenţiale: atributele de identificare a creditorului ipotecar şi a debitorului ipotecar, şi, după caz, a debitorului (numele sau denumirea, domiciliul sau sediul etc.); acordul expres al debitorului ipotecar de a institui ipoteca în favoarea creditorului ipotecar; determinarea obiectului ipotecii; natura obligaţiei garantate cu ipotecă, astfel cum a fost determinată între părţi; valoarea de piaţă şi de înlocuire a bunului ipotecat, stabilite în raportul de evaluare; valoarea de bază a creanţei garantate şi modul de determinare a sumelor adiţionale garantate prin ipotecă.

Ipoteca va fi înregistrată la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază teritorială se află bunul imobil ipotecat, iar înregistrarea de stat a ipotecii va fi publică. Orice persoană va avea dreptul de a lua cunoştinţă de informaţia din Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu legislaţia in vigoare.

Adaugă comentariu

MAIB promotii