Comunicate de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

14 iulie, 2016
<mt_str50>

Solicităm parlamentului republicii moldova adoptarea proiectelor legii integritățiiși legii „descurajării actelor de corupție”

Cultivarea integrității publice și crearea climatului zero toleranță la corupție impun consolidarea efortului sistemic de prevenire și combatere a corupției. Cauzele fenomenului corupției sunt de varie origine, respectiv, preluarea celor mai bune practici anticorupție presupune punerea în practică a unor instrumente complete și moderne care să răspundă oportun tuturor provocărilor. Proiectul legii integrității (nr. 267[i]) și proiectul de lege privind „descurajarea săvîrșirii actelor de corupție” (nr.268[ii]) modernizează instrumentarul anticorupție al Republicii Moldova[1].

Eforturile din ultimii 2 ani ai societății civile pentru promovarea celor 7 priorități ale societății civile[iii] au cerut consolidarea regimului de integritate. Susținem adoptarea inițiativelor legislative care au ca scop lupta mai eficientă cu fenomenul corupției în sectorul politic, public și privat. Promovarea măsurilor de integritate face parte din Planul de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere între RM și UE.

În cadrul rundei de dezbateri publice din 6 iulie 2016 pe marginea proiectului Legii integrității, care a fost elaborat de către un grup de lucru inter-instituțional cu implicarea societății civile, a fost accentuată importanța promovării și adoptării Legii-cadru a integrității. Necesitatea acestui exercițiu a fost susținută de reprezentanții Parlamentului, autorităților guvernamentale, exponenții societății civile și ai partenerilor de dezvoltare. Același mesaj expus de PNUD Moldova în cadrul Conferinței anuale a Parlamentului cu Societatea Civilă din 4-5 iulie 2016.

A. Solicităm adoptarea proiectului Legii integritățiicare este legea cadru pentru întreg instrumentarul anticorupție în Republica Moldova și oferă reperele fundamentale pentru angajarea cetățenilor și funcționarilor integri în lupta pentru climatul de integritate publicși privat prin:

1.Impunerea entităților politice a obligațiuni pozitive de integritate, deținătorilor funcțiilor elective a obligației de gestionarea resurselor financiare, conducătorilor entităților publice adoptarea măsurilor active de integritate, aplicarea activă a planurilor instituționale de integritate,

2.Conferi cetățeanului dreptul de a veghea respectarea obligațiunii pozitive pentru recrutarea angajaților în baza meritocrației și nediscriminării, asigurarea verificării riscurilor corupționale,

3.Activiza cetățeanul în procesul de responsabilizare a sectorului public și politic întru respectarea obligațiunilor pozitive în declararea averilor și intereselor, a conflictelor de interese și a cadourilor,

4.Interzice favoritismul, influențele necorespunzătoare, a cultiva intoleranța față de incidente de integritate, fața de nedenunțarea manifestărilor de corupție și eticii profesionale,

5.Capacitarea curajului funcționarului integru de a denunța incidentele corupționale și a avertiza neintegritățile, a re-asigură transparența completă și informată a calității deciziei,

6.Interzice interacțiunea patrimoniului public cu zonele off-shore, a obliga gestionarea responsabilă a acestuia, a impune rigoriile de transaprență maximă în procesul de transfer al activelor publice în sectorul privat,

7.Impune adoptarea sistemului de control al integrității în sectorul privatși respectarea eticii profesionale,

B. Solicităm adoptarea proiectului Legii „descurajării actelor de corupție” care reduce discreția decizională și ridică costul acțiunii corupționale prin a:

8.preciza noțiunea „prejudiciului considerabil sau în proporții mari a interesului public”, dar și noțiunea de „interes public”,

9.incrimina faptele corupționale de delapidare a patrimoniului public, conflictelor de interese, tăinuirii averii și a intereselor;

10.extinde termenele de prescripție a faptelor de corupție pînă la 10 ani și pentru actele de spălare a banilor și finanțării terorismului;

11.aplica sancțiuni în proporție mai mare a amenzii în raport cu valoarea mitei pînă la 10 ori; introduce sancțiunile administrative de neintegritate (favoritismul, conflictul de interese, nedeclararea averilor).

C. Recomandăm în procesul de dezbatere legii introducerea măsurilor de:

a.Conferire a cetățeanului dreptului la un recurs pentru nerespectarea procedurii de adoptare a deciziei dacă organul superior nu a remediat carența dată (la art. 22),

b.Interzicere a participării deținătorilor funcțiilor de demnitate publică (inclusiv, membrii cabinetului acestuia), persoanelor cu funcții elective în consiliile de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat sau privat (la art.41),

c.Transferare a activelor publice în sectorul privat doar în condițiile evitării riscurilor de monopolizare, oligopolizare sau favoritismuluiși nulitatea acordării ajutorului de stat în condițiile constatării acțiunilor de favoritism sau conflict de interese (la art.42).

d.Definire a noţiunii de reputaţie ireproşabilă – pentru candidaţi la funcţia publică.

Îndemnăm Parlamentul să asigure corelarea consistentă dintre pachetul dat de inițiative cu Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Legea privind declararea averilor şi intereselor personale și cadrul legal conex acestora.

Semnatarii:

-Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO),

-Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

-ADR Habitat,

-Alianța Anticorupție,

-Centrul de Investigații Jurnalistice,

-AO Terra 1530,

-Asociația Europeană a studenților Facultăților de Drept din Moldova (European Law Students' Association-ELSA),

- Forța Tinerelor din Moldova,

-AO Gîndirea Liberă (Free Thinking),

-Uniunea Juristilor din Moldova,

-Alianța INFONET din Republica Moldova,

-Общественная Палата АТО Гагаузия «Гагауз Ери»,

-Clinica Juridică Universitară Bălți,

-Centrul Pro Marshall,

-Institutul de Educație Civică,

-Alianta Studentilor din Moldova,

-Centrul Național al Romilor.


[1]Legea cadru actuală 90/2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției a fost adoptată încă in 2008 și este deja depășită http://lex.justice.md/md/328131/


[i]http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/en-US/Default.aspx

[ii]http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3289/language/en-US/Default.aspx

[iii] CNP, Consiliul ONG, Coalitia Civica pentru Alegeri Libere si Corecte, Alianta Anticoruptie,Initiativa Civica pentru Integritatea în Serviciul Public - Numaratoarea inversa angajamentelor nerealizate ale Guvernarii: 7 zile - 7 prioritati, http://www.alianta.md/?go=news&n=207

Commentarii [ 1 ] adaugă comentariu

  1. 2016.07.14 20:00 Ionut
    Eu tot sustin idea aceasta...

adaugă comentariu

  • nume
  • email
  • mesaj
Multumim!
Comentariul dvs. va fi publicat după aprobarea administratorului.