Finanţe

INDEPENDENȚA BĂNCII NAȚIONALE ESTE CHEIA DE SUCCES ÎN IMPLEMENTAREA POLITICILOR INSTITUȚIEI

18 iunie, 2020
<mt_str50>

Comentariul observatorului economic al agenţiei de presă INFOTAG, Alexandru TANAS

Intenția Guvernului de a priva angajații Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de protecție socială, în special de a elimina cheltuielile de asistenţă juridică şi de expertiză în instanțele judecătoreşti, a demonstrat că la baza independenței instituției se află doi piloni fundamentali. În primul rând, aceasta este asigurată de Legea cu privire la BNM, precum și de instituțiile financiare internaționale - Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondială (BM), dar și de state întregi, cum ar fi țările membre ale Uniunii Europene (UE) și Statele Unite ale Americii (SUA).

În acest sens, un motiv de îngrijorare a servit declarația publică a premierului Ion Chicu, care consideră drept „o nedreptate flagrantă” faptul că mai mulți funcționari ai BNM bănuiți/învinuiți în retragerea din sistemul bancar (în perioada 2012-2015) a unui miliard de dolari sunt apărați în instanțele de judecată din banii instituției. Șeful Cabinetului de miniștri s-a arătat extrem de indignat de acest lucru. Astfel, copleșit de emoții, oficialul a publicat o postare pe rețelele de socializare, în care a promis că va modifica Legea cu privire la BNM cu scopul de a elimina privilegiile de care se bucură funcționarii băncii, în special îi va priva de garanțiile ce asigură protejarea lor în instanțele judecătorești. Ion Chicu nu s-a gândit că această acțiune cât se poate de bine poate fi caracterizată prin expresia – „Să nu aruncăm copilul odată cu apa din copaie”.

Șeful Guvernului consideră că e greșit și nedrept, în primul rând, față de statul moldovenesc și poporul acestuia, faptul că suspecții în complicitate cu alte persoane, care au implementat schema frauduloasă pentru a retrage banii din sistemul bancar sunt apărați în instanțele de judecată din banii BNM. Indignarea sa față de „nedreptatea flagrantă” a fost considerată drept un „atentat la independența BNM, garantată prin lege”.

Oponenții poziției premierului, cu care a discutat corespondentul agenției INFOTAG, referindu-se la intenția oficialului de a elimina din Legea cu privire la BNM paragraful 2 al Articolului 35 „Garanții în exercitarea atribuțiilor angajaților BNM”, au adus drept exemplu practicile internaționale similare. Aceștia au menționat țările, în care băncile centrale își protejează angajații, inclusiv în cazurile când avocații și juriștii profesionişti sunt implicați în cazuri de „profil înalt”.

Este puțin probabil că cineva din Republica Moldova, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în sectorul bancar în perioada 2012-2015, va contesta sau va pune la îndoială că BNM trebuie să fie o instituție independentă. Toată lumea înțelege că stabilitatea leului moldovenesc, rata inflației scăzută, stabilă şi predictibilă, politică monetară rezonabilă sunt o bază importantă pentru dezvoltarea economică a țării. Cu cât mai consolidată va fi independența BNM, cu atât aceste obiective se vor bucura de un succes mai mare.

Referindu-se la motivele pentru care e atât de important ca BNM să fie o instituție autonomă, de sine stătătoare și independentă față de Guvern, experții notează trei aspecte importante.

Primul se referă la independența stabilirii obiectivelor politicii monetare. În acest sens, experții menționează elaborarea independentă a sarcinilor BNM. Adică, se subînțelege că autoritatea de reglementare are dreptul și posibilitatea să stabilească independent valorile ținte pentru politicile sale.

Al doilea aspect ține de independența operațională. Practic vorbind aceasta înseamnă că banca centrală însăşi selectează scopurile intermediare, pe care le folosește pentru a atinge obiectivele politicii monetare.

Cel de-al treilea aspect se referă la independența instrumentală. Aceasta presupune libertate în alegerea și aplicarea instrumentelor de politică monetară, cu o condiție obligatorie, ținta inflației urmează a fi stabilită de BNM de comun cu Guvernul. Procesul de țintire a inflației se bazează anume pe acest tip de independență a autorității de reglementare.

Banca are nevoie de independență pentru ca să contracareze cazurile în care Guvernul poate recurge, în mod conștient, la politici expansioniste. De exemplu, o asemenea politică, promovată înainte de alegeri, poate genera o creștere economică nesemnificativă pe termen scurt, dar, în același timp, creează mari riscuri inflaționiste pe termen lung.

Experții atrag atenția asupra faptului că independența autorității de reglementare este relevantă, în special pentru țările cu economii în curs de dezvoltare, în care există un deficit bugetar mare și lipsesc posibilitățile de contractare de împrumuturi interne, ceea ce, de regulă, duce la finanțarea monetară a deficitului bugetar.

Interlocutorii agenției INFOTAG consideră că la baza independenței BNM trebuie să stea obligatoriu și articolul despre așa-numitele „garanții sociale” pentru angajații instituției. Deciziile luate de membrii Comitetului Executiv al BNM influențează în mod direct interesele băncilor comerciale și întreprinderilor din Republica Moldova. Respectiv, angajații BNM trebuie să fie siguri că la timpul potrivit ei vor beneficia de protecția necesară și nu vor fi lăsați singuri față în față cu partea învinuirii în instanţă.

Prezența garanțiilor, stabilite în mod clar prin Legea cu privire la BNM, este o asigurare a faptului că deciziile autorității de reglementare vor fi întotdeauna oportune, corecte, eficiente, concepute, în primul rând, pentru a proteja deponenții băncilor și a menține stabilitatea financiară în sectorul bancar, și doar apoi pentru a respecta interesele acționarilor.

Este puțin probabil ca în societatea moldovenească cineva va aproba atentatul în adresa independenței BNM, care include și un capitol aparte cu privire la asigurarea garanțiilor pentru angajații instituției. Oricât de flagrantă nu ar părea astăzi nedreptatea legată de apărarea în instanțele de judecată a foștilor și actualilor angajați ai BNM cu cheltuirea banilor publici, totuși, acest subiect trebuie abordat cu inteligență și bun-simț într-o manieră logică și rațională.

Generațiile prezente și viitoare de angajați ai BNM ar trebui să beneficieze de aceste garanții pentru a lua decizii corecte fără frică, având siguranța că, ulterior, instituția îi va ajuta să-și demonstreze dreptatea în instanțele de judecată.

Declarația prim-ministrului Ion Chicu, cel mai probabil, rezultă nu din dorința de a-i priva pe angajații BNM de dreptul la protecţie în instanțe, ci mai degrabă din furia umană inteligibilă, ce decurge din faptul că foștii înalți oficiali ai BNM, a căror implicare în fraudă bancară nici nu se pune la îndoială, exercită acest drept în temeiul legislației în vigoare. Deși, după cum cunoaștem, vinovăția oricărei persoane poate fi stabilită doar de instanță, iar până când nu există o hotărâre judecătorească în acest sens, nimeni nu poate fi considerat vinovat.

Postarea premierului pe rețelele de socializare a stârnit un val de îngrijorări în rândul bancherilor și al comunității de experți. Potrivit lor, Guvernul, în mijlocul negocierilor cu FMI cu privire la un nou program de finanțare, nu are nevoie de asemenea „steaguri roșii”. Nu există nici o îndoială că dacă Ion Chicu nu va renunță la intenția sa, iar dorința de a modifica Legea cu privire la BNM va rămâne în vigoare, atunci în noul program cu FMI va apărea o condiție obligatorie de a păstra garanția socială pentru angajații băncii.

Deocamdată, ideea premierului Ion Chicu, care încă nu a fost materializată într-un proiect de lege, a provocat tulburare și îngrijorare nu doar în rândurile angajaților băncii, ci și în rândurile partenerilor externi. Astfel, toate discuțiile în acest sens se rezumă la un singur lucru: pierderea nivelului de independență a Băncii Naționale a Moldovei, în special, lipsirea angajaților instituției de garanții de protecție a drepturilor în instanță. Despre îngrijorarea apărută a aflat corpul diplomatic, FMI și Banca Mondială. Practic a doua zi după publicarea mesajului, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan a avut o întrevedere cu președintele Igor Dodon. Într-un comunicat de presă al Ambasadei SUA la Chișinău s-a menționat că în cadrul întrevederii „Dereck J. Hogan a îndemnat autoritățile moldovene să continue progresul reformelor vitale din sectorul justiției, pecum și să consolideze independența instituțiilor financiare”. Articolul de lege care asigură garanții în exercitarea atribuțiilor angajaților BNM a fost pe larg abordat și în societate. Reacționând la acest fapt, preşedintele Igor Dodon a menționat că sprijină independenţa BNM, dar consideră că nu trebuie să existe „un stat în stat”.

„Banca Naţională a Moldovei este o instituție independentă şi de sine stătătoare. Noi susţinem independenţa BNM, care este garantată prin lege. Nimeni nu intervine în activitatea sa. În același timp, banca nu poate fi un stat în stat. Conducerea BNM deține anumite garanţii, inclusiv sociale. Considerăm însă excesiv faptul că din buget sunt achitate serviciile avocaţilor pentru foştii şefi ai BNM, care sunt implicaţi în fraudă bancară. Se creează o situaţie absurdă, atunci când bugetul alocă resurse financiare pentru apărarea celor care au contribuit la furtul de bani din sistemul bancar”, a spus preşedintele.

Se pare că autoritățile nu renunță la intenția de a modifica legislația. Potrivit unor informații neoficiale, Guvernul a început să discute acest subiect sensibil cu FMI, deși, în mod corect, urma ca autoritățile de la Chișinău să facă acest lucru înainte de a anunța public intenția de a priva personalul BNM de dreptul la protecție în instanțe.

În cazul în care Guvernul ar fi acționat astfel, atunci FMI cu siguranță ar fi menționat că în Parlament se află un proiect de lege pentru a oferi o garanție similară angajaților altei autorităţi de reglementare - Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).

Neavând nicio speranță că legiuitorii vor acorda un aviz pozitiv acestui proiect de lege, CNPF insistă asupra faptului că deciziile autorității nu trebuie anulate în momentul în care participanții de pe piață, ale căror activități le reglementează, înaintează un proces în instanță. În tot acest timp, deciziile CNPF, implicate într-un conflict de interese mari, sunt luate de angajații autorității de reglementare cu precauție, având în vedere inițierea unor posibile procese în instanțele de judecată, apărarea în care angajații trebuie să-și asigure singuri.

În calitate de compromis, experții propun o soluție echitabilă. Implementând această soluție în practică va fi posibilă protejarea în instanță a angajaților autorităților de reglementare din bani publici. Iar, în cazul în care vinovăția unui angajat va fi dovedită de instanță, banii cheltuiți pentru protecția lui vor fi recuperați de la acesta. Experții consideră că această abordare este una rațională, având în vedere că, de exemplu, pentru protecția unuia dintre foștii vicepreședinți ai BNM s-au cheltuit deja peste 700 de mii de lei.

OPINII LA SUBIECT:

Adrian LUPUȘOR, Director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”:

În primul rând, din anumite motive, mulți interpretează doar prima parte a articolului 35 din Legea cu privire la BNM, care garantează acordarea unei protecții legale adecvate oficialilor BNM în instanțele de judecată. Există însă și a doua parte, care precizează că garanțiile sunt emise, cu excepția cazurilor în care instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuţiilor Băncii Naţionale, care a cauzat prejudicii unor terţi. În astfel de cazuri, legea nu oferă niciun fel de garanții. Astfel, articolul 35 din Legea cu privire la BNM nu oferă o garanție de 100% tuturor angajaților băncii, ci doar celor care sunt implicați în luarea deciziilor importante.

Trebuie să înțelegem că departamentul juridic al BNM, după retragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar, este una dintre cele mai preocupate și responsabile subdiviziuni ale băncii. Există o cantitate uriașă de muncă. Angajații acestui departament lucrează și în weekend, aflându-se în permanență sub o presiune imensă din afara băncii. Și dacă nu ar exista astfel de garanții, atunci această influență ar fi mult mai mare.

Anume din cauza fraudei bancare, era imperativ ca BNM să majoreze garanțiile pentru anumite categorii de angajați, întrucât aceștia muncesc mult și au nevoie de protecție, având în vedere presiunea enormă exercitată asupra lor.

Nu trebuie să uităm și de prezumția de nevinovăție. Mi se pare greșit faptul că angajații care apără interesele BNM în instanță, trebuie să suporte cheltuielile pentru serviciile juridice. La urma urmei, aceștia sunt apărătorii băncii, care este obligată să garanteze protecția profesională a angajaților săi în instanță. Însă, dacă instanța dovedește că angajatul a săvârșit o infracțiune, atunci acesta va răspunde administrativ, disciplinar sau penal în conformitate cu legislația în vigoare.

BNM este o instituție publică independentă din toate punctele de vedere, inclusiv și bugetul băncii. Da, în anul 2020, au fost adoptate amendamente cu privire la transferarea unei părţi din profitul BNM către Ministerul Finanțelor. Dar, acest lucru nu înseamnă că instituția nu are autonomie bugetară. Nu cred că ar fi corect, folosind factorul politic, BNM să primească indicații cu privire la modul de utilizare a bugetului, în special, în ceea ce privește protecția legală a angajaților instituției în instanțele judecătorești. În plus, ierarhic BNM răspunde nu în fața Guvernului, ci a Parlamentului.

Desigur, pe fondul retragerii resurselor financiare din sistemul bancar, pentru mulți din societatea moldovenească acordarea garanțiilor pentru angajații BNM pare un lucru redundant. Dar, acest fapt nu înseamnă că angajații BNM nu ar trebui să beneficieze de garanții. Angajații băncii trebuie să aibă independență personală. Garanțiile, stabilite prin lege, inspiră încredere că asupra personalului BNM nu poate fi exercitată nicio presiune sau influență din afara băncii.

Garanțiile pot părea excesive, dar și noi nu ar trebui să idealizăm în acest subiect personalul BNM. Este important ca astfel de garanții să existe, dar, în același timp, nu ar trebui să existe abuzuri de autoritate din partea angajaților băncii. Iată de ce e necesar să recompensăm elementul de independență al BNM prin transparență și responsabilitate publică a instituției respective. Aș sfătui ca autoritatea de reglementare să facă procesele de judecată transparente, astfel încât să se cunoască ce litigii sunt examinate, modul în care BNM selectează companiile de avocatură pentru a-și proteja angajații și care sunt costurile pentru serviciile de asistență juridică în instanță.

Sunt sigur că, dacă garanțiile vor fi anulate, avocații buni vor părăsi instituția, iar BNM va rămâne fără specialiști calificați. Da, anumiți foști angajați ai BNM nu au cea mai bună reputație, dar trăim într-un stat de drept în care există prezumția de nevinovăție. Și până când instanța nu-i va declara vinovați, este greșit ca angajații BNM să suporte de sine stătător costurile de reprezentare în instanță.

Veaceslav IONIȚĂ, expert din cadrul Institutului pentru Dezvoltare şi Inițiative Sociale „Viitorul”

Intenția Guvernului Republicii Moldova de a anula paragraful 2 al articolul 35 din Legea cu privire la BNM, care garantează protecție profesională angajaților instituției, o consider foarte periculoasă și incorectă. Da, cu toții înțelegem că, după retragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar, starea de spirit a societății față de BNM, precum și nivelul de încredere în această instituție publică a scăzut. Dar acest lucru nu ar trebui să servească drept motiv pentru anularea garanțiilor.

Sunt mai mult decât sigur că lipsirea angajaților BNM de protecția legală adecvată va duce la faptul că persoanelor care apără interesele publice le va fi frică să ia deciziile necesare. Mai întâi de toate, acestea vor analiza perspectiva reală de a ajunge în instanță fără protecție profesională sau de a suporta independent costurile pentru apărare.

Fără garanții de protecție pentru angajații BNM, în orice bancă comercială, întotdeauna se vor găsi persoane, care doresc să conteste o anumită decizie a autorității de reglementare. Respectiv, aceștia vor angaja avocați scumpi, care vor garanta succesul procesului în instanță, lucru pe care un angajat din cadrul BNM nu-l poate face. Cred că în această chestiune ar trebui, în primul rând, să ne gândim nu atât la garanțiile de protecție, cât la funcționalitatea BNM ca atare.

În anul 2012, fiind președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, noi, în Parlament, am identificat zece structuri de stat independente și am analizat ce e necesar de întreprins la nivel legislativ pentru a garanta independența acestor instituții. În paralel cu independența, responsabilitatea acestor structuri față de stat a fost consolidată. Astfel, atunci s-a decis că bugetul BNM trebuie să fie supus auditului Curții de Conturi, ceea ce în perioada respectivă nu a fost salutat de conducerea BNM.

O bancă trebuie să fie independentă în ceea ce privește politicile pe care le promovează și deciziile prin care reglementează activitatea bancară, dar, în același timp,BNM este obligată să efectueze auditul financiar. Gradul de neînțelegere din partea conducerii BNM de atunci este caracterizat de episodul cu salariul președintelui băncii, interpretat doar ca un „secret comercial” pe care nimeni nu ar trebui să îl cunoască. Consider independența și responsabilitatea BNM ca fiind instrumente fundamental importante.

În ceea ce privește inițiativa de modificare a Legii cu privire la BNM, propun să o privim din poziția de interes public. Ce va câștiga societatea sau, invers, va pierde din asta? Consider anularea garanțiilor drept o inițiativă rea pentru societate. În această situație, va fi corect ca autoritățile să nu să se grăbească, ci să discute detaliat acest subiect cu instituțiile și experții internaționali.

Opinia acestor instituții e necesară, întrucât în interiorul țării mulți se rușinează să sprijine public BNM din cauza „furtului secolului”. Având în vedere stările de spirit predominante în societate, în prezent, este dificil să protejăm BNM, dar e necesar, în primul rând, din punctul de vedere al intereselor societății, să menținem independența băncii, ceea ce fără garanțiile de protecție pentru angajații instituției va fi greu de realizat.

Commentarii [ 7 ] adaugă comentariu

 1. 2020.06.18 14:16 Fima
  Cine sa lucreaza la banca fara garantii?
 2. 2020.06.18 14:21 Svetlana
  De ce noi facem asa fel de zarva, BNM trebue sa fie liber si independent!!!
 3. 2020.06.18 14:23 Galina
  Dl Ionita are dreptate, el apara interese statu si cetatanii RM.
 4. 2020.06.18 19:05 Valentina
  BNM trebue sa apeleaza la FMI, Banca Mondiala si sa pastreaza independenta sa, numai de chit asta este obligatiunea conducerii BNM.
 5. 2020.06.18 19:07 Fima
  Din BNM acum pleaca dna Harea, in iulie sa expira mandat la dl Sturzu si dlCincilei, cine sa ramina la banca - numai Armasu si Munteanu?
 6. 2020.06.20 16:40 Zosim
  Nu intalag de ce autor atit de deschis sa apara interese BNM?
 7. 2020.06.20 16:41 Victoria
  Si autor si expert dl Lupusor sunt prieteni mare cu conducerea BNM - de aici si sensul comentariu.

adaugă comentariu

 • nume
 • email
 • mesaj
Multumim!
Comentariul dvs. va fi publicat după aprobarea administratorului.